Chwytak RollerForks 

Chwytak RollerForks dla techniki bezpaletowej

System RollerForks® tworzą specjalne widły rolkowe. Wewnątrz nich znajdują się dwie warstwy rolek ułożone jedna na drugiej, które się wzajemnie napędzają gdy widły poruszają się po podłodze. Polega to na tym, że górne rolki obracają się z dokładnie tą samą prędkością, ale w odwrotnym kierunku niż dolne rolki, które są w kontakcie z podłogą. Dzięki temu umieszczenie towarów na arkuszach Slip Sheet jest bardzo proste.

Cennik Slip Sheets

Zasada działania RollerForks

1) W przypadku, gdy dolne rolki obracają się do przodu (zaznaczone na niebiesko), górne rolki obracają się do tyłu (na czerwono). Warstwa żółta reprezentuje arkusz transportowy Slip Sheet.

2) Kiedy widły rolkowe RollerForks podniosą się i nie są już w kontakcie z podłogą, rolki automatycznie się zablokują, a ładunek pozostaje ustabilizowany na widłach.

Cennik Slip Sheets