Arkusze transportowe Slip Sheet

Slip Sheet zastepuje drewniana palete

Arkusze Slip Sheet obsługiwane są za pomocą nakładki Push Pull

Do obsługi arkuszy transportowych Slip Sheet służy specjalne wyposażenie o nazwie Push Pull. Ogólnie rzecz biorąc arkusze transportowe i znajdujące się na nich towary wciągane są przez chwytaki Push Pull na płaskie widły wózka. Naturalnie każda operacja pchania i ciągnięcia wiąże się z określonym stopniem zużycia. Arkusze transportowe firmy Eltete zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o tym, aby zapewnić odpowiednią odporność na rozciąganie i pchanie związane ze standardowymi operacjami w trakcie transportu towaru. W tym celu firma Eltete TPM oferuje różne grubości arkuszy transportowych Slip Sheet, co ma na celu ułatwienie operowania towarami o różnej masie, nacisku jednostkowym i sile tarcia.

Cennik Slip Sheets

Zalety arkuszy transportowych Slip sheet

 • 1

  Niższa cena

  Slip Sheet jest o około 60% tańsza niż paleta drewniana.
 • 2

  Mniejszy ciężar = niższa cena transportu

  Slip sheet waży mniej niż 1 kg, waga drewnianej EUR palety to 20 kg.
 • 3

  Oszczędność przestrzeni w środkach transportu i magazynach

  1000 arkuszy Slip Sheet = 1m3 1000 drewnianych EUR palet = 70m3
Cennik Slip Sheets

Analiza scenariusza: oszczędności uzyskiwane dzięki arkuszom Slip Sheets

Firma o nazwie XXX wysyła swoje produkty ze fabryki leżącej na terenie Wielkiej Brytanii do krajów azjatyckich. Wielkość eksportu firmy XXX wynosi 18 kontenerów miesięcznie. W jednym kontenerze mieści się 50 drewnianych palet  jednorazowych. Kierownictwo przedsiębiorstwa XXX zadecydowało o wykorzystaniu arkuszy transportowych Slip Sheet wyprodukowanych przez Eltete TPM w miejsce jednorazowych palet drewnianych. Przedsiębiorstwo XXX dzięki tej decyzji zdołało obniżyć koszty o 13.148 EUR na miesiąc. Ale to nie wszystko. Dzięki arkuszom transportowym na przetransportowanie tej samej objętości produktów firma potrzebuje jedynie 15 kontenerów na miesiąc, zamiast 18, co zapewnia kolejne oszczędności.

Cennik Slip Sheets
0
EUR palety
0
Slip Sheet

Slip Sheets Foto